Datum spikade för åtta delregionala kickoffer

Över hela länet kommer det hållas kickoffer för Hälso- och sjukvårdsavtalet under april och maj månad. Har du inte anmält dig än är det hög tid.

Under kickoffenrna kommer vi rikta strålkastarna mot Västra Götalands nya Hälso- och sjukvårdsavtal. Du kommer få ta del av avtalets innehåll, struktur och nyheter samt tankarna kring den gemensamma värdegrunden och få information om implementeringsmaterialet i form av åtta vägledande patientfall.

Det nya Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland träder i kraft den 1 april 2017. Avtalet är resultatet av en översyn gjord 2015-2016 och är det femte Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar ansvarsfördelning och samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen, VGR, sedan regionbildningen 1999.

Även Hälso- och sjukvårdsavtalets underavtal, Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk samt Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, kommer beröras under kickoffen.

 

Fyrbodal
24 maj 12-16 i Vänersborg - Anmälan

Skaraborg
20 april 9-12 i Skövde - Anmälan
26 april 9-12 i Skövde - Anmälan

Göteborgsområdet
30 maj, förmiddag, Folkets Hus, Göteborg - Anmälan
30 maj, eftermiddag, Folkets Hus, Göteborg - Anmälan

SIMBA
31 maj 9-12. Anmälan och mer info via sara.olander@vgregion.se

Södra Älvsborg
15 maj kl. 9-13 i Borås, anmälan och mer info via charlotte.bliesener@vgregion.se

Alingsås och Lerum
22 maj, Anmälan och mer info via respektiva verksamhet.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55