Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt sig bakom och ska tillämpa. Övriga överenskommelser och riktlinjer mellan huvudmännen inom hälso- och sjukvårdsområdet är underställda regleringen i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Det finns också ett antal vägledande patientfall som tagits fram som stöd för tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.


Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020 (utskriftsvänlig version)

Bilaga 1.6 Termer och begrepp

Underavtal

Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2017-2020.pdf

Ramavtal – om läkarinsatser i kommunernas hälso- och sjukvård
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård 2017-04-01.pdf

Överenskommelser om munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård Överenskommelse om samverkan_Munhälsa.pdf

1 Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Avtalsparter
1.4 Avtalstid
1.5 Omfattning
1.6 Termer och begrepp 

2 Gemensam värdegrund
2.1 Gemensam värdegrund
2.2 Gemensamt åtagande

3 Parternas ansvar 
3.1 Lagstiftning
3.2 Gemensamt ansvar och samverkan
3.3 Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar
3.4 Kommunens åtagande och ansvar
3.5 Informationsöverföring och vårdplanering
3.6 Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
3.7 Rehabilitering och habilitering
3.8 Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
3.9 Egenvård
3.10 Läkemedel
3.10.1 Akutläkemedelsförråd
3.10.2 Dosexpedition
3.11 Medicintekniska produkter
3.11.1 Personliga hjälpmedel
3.11.2 Läkemedelsnära produkter
3.11.3 Spolvätskor
3.11.4 Övriga medicintekniska produkter
3.12 Livsmedel för särskilda näringsändamål
3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
3.14 Vårdhygien
3.15 Omhändertagande av avlidna
3.16 Asylsökande
3.17 Tjänsteköp

 4 Avtalsvård 
4.1 Tillämpningsanvisningar
4.2 Gemensam stödstruktur
4.3 Avvikelser
4.4 Tvister
4.5 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet

 5 Gemensamma utvecklingsområden

Vägledande patientfall

Anneli Assmundsson Bjerde

Utvecklingsstrateg VästKom
Telefonnummer

Rose-Marie Nyborg

Strateg
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-23 13:10